• Online Randevu İçin Tıklayınız
  • Pazartesi – Cuma: 09.00 – 18.00

İş Hukuku

İş Hukuku çalışma hayatının düzenlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. İş Hukukunun layıkı ile uygulanmadığı bir ülkede hiç şüphesiz ki çalışanlar sömürülmeye mahkum olacaklarıdır.

İş Hukuku geniş kapsamlı bir yapıya sahip olup davaların büyük bir çoğunluğu;


• İşçi maaş, kıdem ve ihbar tazminatı,
• İşe iade,
• İş kazaları sonrası destekten yoksun kalma tazminatı,
• İşçi hizmet tespiti,
• Yurtdışı borçlanmalar ve çalışmanın tespiti,
• Yurtdışı işe giriş tarihinin Türkiye’de geçerli sayılması,davarlarıdır.


İş hukukunda işçi-işveren ilişkisinden kaynaklanan ihtilaflar kapsamında;
İşçi – işveren arasındaki hizmet ilişkisinden kaynaklanan her türlü uyuşmazlıklar,
İşçi-işveren arasındaki hizmet ilişkisi kapsamında iş sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakere edilmesi,
İş Hukuku mevzuatında yapılan değişiklikler kapsamında iş sözleşmelerinin mevzuata uygun hale getirilmesi,
İşçi-İşveren ilişkisi kapsamında tarafların kanundan ve sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmelerine yönelik ihtarnamelerin hazırlanması,
İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili alınması gereken yasal önlemler,
Yasal mevzuat ve uygulamaları konusunda mütalaa hazırlanması,
İşçi ve işveren vekili sıfatıyla işe iade, fazla çalışma, ihbar, kıdem ya da sair iddialarla talep edilen tazminatların tahsili için açılan davalar,
Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan denetimlerle ilgili idari ve hukuki süreçlerde, müvekkillerimizi temsil eder, hukuki destek sağlarız.