Av. Taner Ünlü

Global düzeyde gelişen ekonomik yapı nedeniyle, ticaret ile ilgili alanlar genişlemekte, ticari işletme ve işlemlerin kaynaklı, hukuki işlemler, riskler ve yaptırım da paralel olarak artış göstermektedir. Ticari iş ve borç ilişkileri, ayrıntılı ve özellikli kurallara tabidir. Bu nedenle, olası hukuki risklerden korunmak için, gerçek veya tüzel kişilerin hukuki danışmanları aracılığıyla ticari faaliyetlerine yön vermesinde fayda vardır. Ticari işletmelerin öncelikle “Önleyici” ve sonrasında “Koruyucu” hukuk hizmetinden yararlanmaları önem arz etmek olup aksi halde ciddi sonuçlar ile karşılaşabilmektedir.

Ticaret Hukuku, gerçek ve tüzel kişiler arasında ticari ilişkileri düzenleyen hukuk dallarından biridir. Tacirler arasında oluşan nitelikli iş, işlemler ticari borçlanma ilişkilerini düzenlemektedir. Ticari işletmeyi ilgilendiren, kuruluş, yapılanma, çalışma şekilleri, sona erme ile ticari iş ve işlemlerde kullanılan kıymetli evraklara ilişkin kuralları ayrıntılı olarak sıralamaktadır. Bununla birlikte Ticaret Hukuku, Kooperatifler, Sigorta  gibi konularda da ticari bir faaliyet olarak kabul ederek, bu hukuki düzenlemelere ait iş ve işlemlere de ayrıntılı olarak yer vermektedir.

Başlıca Konularımız 

    • Şirketlerin ve ortak girişimlerin hızlı ve kolayca kurulması,
    • Günlük ticari işlem konularında danışmanlık hizmeti verilmesi,
    • Proje finansmanı için teminatlar oluşturulması, kredi sözleşmelerinin hazırlanması,
    • Distribütörlük, Franchise, Bayilik, Yönetici sözleşmeleri şeklinde her türlü ticari sözleşmelerinin hazırlanması,
    • Özelleştirme, halka açılma, birleşme ve devralma sözleşmelerinin hazırlanması,
    • Mal varlığı ve hisse satış sözleşmelerinin hazırlanması,
    • Şirketlerin iflası ve tasfiyesi,
    • Azınlık haklarının korunması ve bu işlemlere ilişkin ön araştırmaların yapılması,
    • Rekabet hukuku kurallarına uyum konusunda danışmanlık verilmesi, konuyla ilgili bildirimlerin hazırlanması ve Rekabet Kurumu’na sunulması,
    • Sözleşmelerin rekabet hukuku kuralları yönünden değerlendirilmesi,
    • Şirketler Hukuku’ndan doğan dava ve ihtilaflarda ve bu alana ilişkin ceza ve idari davalarda müvekkillerin temsil edilmesi,
    • Şirketlerin genel kurul toplantıları ile yönetim ve yönetici sorumluluğunun denetlenmesi, özel denetçi, geçici yönetim ve kayyum atanmasının sağlanması, azınlık ve imtiyazlı hakların korunması,
    • Sermaye piyasası ile uyum çalışmaları ve banka hukukundan kaynaklanan ihtilafların yönetilmesi,
    • Ticaret ve şirket davalarında; yetkili satıcı ilişkileri, distribütörlük, haksız rekabet, alış ve satış sözleşmeleri,
    • Alacakların tespiti, tahsili, icrası, ürün sorumluluğu sözleşmesi, tüketicinin korunması, sigorta ve reasürans, gümrük, ithalat ve ihracat konuları, taşımacılık, gümrük tarifeleri, ithalat ve ihracatta kıymetlendirme, yabancı mahkeme ve hakem kararlarının tanınması ve tenfizi,
    • İdare ve Ceza Hukuku alanında kaçakçılık, gümrük, kurumlar vergisi ve vergilendirme, transfer fiyatlandırması, kamu ihaleleri ile sermaye piyasası, rekabet hukuku ve yolsuzlukla mücadele uygulamalarına uyum çalışmaları hakkında danışmanlık hizmeti sunulması,