Tüketici Hukuku

Spor kulübü sahipliği ve üyeler ile kulüpler arasındaki ilişkiler, sporcu transfer sözleşmeleri, basın ve medya kuruluşlarıyla spor müsabakaları yayın sözleşmeleri, banka...

Aile Hukuku

Aile Hukuku toplumu oluşturan bireylerin kurdukları aile birliğinin sağlıklı ve mutlu bir şekilde devamı için kurulmuştur. Kimse, kurduğu yuvanın bir gün dağıldığını...

İcra Hukuku

İcra Avukatı olarak ülkemizde özel bir avukatlık sınıfı olmamakla birlikte avukatın çalışma alanından dolayı çevresinde bu sıfatla anılmasından kaynaklanmaktadır.

Miras Hukuku

Miras hukuku, gerçek kişinin ölümü veya gaipliği ile yaptığı ölüme bağlı tasarruflar ile malvarlığının Türk Medeni Kanununun öngördüğü şekilde, kimlere ve nasıl...

Ticaret Hukuku

Global düzeyde gelişen ekonomik yapı nedeniyle, ticaret ile ilgili alanlar genişlemekte, ticari işletme ve işlemlerin kaynaklı, hukuki işlemler, riskler...

İş Hukuku

Konusu hizmet akdinden doğan İş Hukukunun temel işlevi; çalışma hayatının tarafları arasındaki hizmet ilişkilerini ve bunların kamu kurumlarıyla olan ilişkilerini düzenlemek...

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku, toplumun hemen her kesimini yakından ilgilendiren bir hukuk dalıdır. Gayrimenkul hukuku alanında ortaya çıkan uyuşmazlıkların...

Spor Hukuku

Günümüzde gerek ekonomik gerekse sosyal anlamda büyük önem taşıması sebebiyle, sporun vazgeçilmez bir parçası olan spor hukuku, gelişmiş ülkelerde hukukun ayrı...

Vergi Hukuku

Vatandaşlık görevlerinden biri olan vergi ödeme yükümlülüğünde yaşanan usulsüzlükler, Vergi Usul Kanununda ağırlaştırılmış yaptırımları gerekli kılmaktadır...

Sözleşmeler ve Borçlar Hukuku

Taraflar arasındaki sözleşme ve borç ilişkilerini konu alan ve düzenleyen “Borçlar Hukuku”, gerek ülkemizde gerekse dünyadaki diğer hukuk düzenleri genelinde...