• Futbol Sözleşmelerinden Kaynaklanan Uyuşmazlıkların Çözümü

  Türk Futbol Hukukunda sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların çözüm usulü 5894 Sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ve bu kanuna dayanarak Türkiye Futbol Federasyonu tarafından çıkarılan Statü ve Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Talimatı ile düzenlenmiştir...

  Daha Fazlası
 • Futbol Disiplin Talimatında Erteleme

  Her türlü futbol faaliyetlerini milli ve milletlerarası kurallara göre yürütmek, teşkilatlandırmak, geliştirmek ve Türkiye’yi futbol konusunda yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek üzere kurulan Türkiye Futbol Federasyonu, 5894 Sayılı Kanundan aldığı yetkiyle düzenleyerek...

  Daha Fazlası
 • Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun Son Durumu

  Sözleşmeden kaynaklanan futbolcu kulüp uyuşmazlıklarının çözüm yeri ve Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun son durumu, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun dört yıllık faaliyetinin değerlendirilmesi, yargıtay üzerindeki yük artacak...

  Daha Fazlası