Av. Taner Ünlü

Aile Hukuku toplumu oluşturan bireylerin kurdukları aile birliğinin sağlıklı ve mutlu bir şekilde devamı için kurulmuştur. Kimse, kurduğu yuvanın bir gün dağıldığını görmek istemez. Aile bireyleri arasında yaşanan sürtüşmeler ve davranış bozuklukları ailenin devamını güçleştirebilir. Arzu edilmese de boşanma gündeme gelebilir. Psikolojik ve hukuki bir süreci olan boşanmanın en doğru şekilde yönetilmesi ve tarafların haklarının korunarak en başarılı şekilde sonlandırılması tüm aile bireyleri için büyük öneme sahiptir.

Türk Medeni Kanununda düzenlenen aile hukukuna ilişkin uyuşmazlıkları çözmek Aile Mahkemelerinin görev alanına girer. Bu sebeple, boşanma nedeni ne olursa olsun bütün boşanma davaları Aile Mahkemelerinde açılmak zorundadır. Aile Mahkemelerinin olmadığı yerlerde Asliye Hukuk mahkemeleri de boşanma ve ayrılık davalarına bakmaya görevlidir. Boşanma, geçerli olarak kurulmuş olan bir evlenmenin, eşlerden birinin talebi üzerine, kanunda öngörülen sebep ve koşullara dayanılarak mahkeme kararıyla sona erdirilmesidir.
    • Boşanma davalarının yürütülmesi,
    • Mal varlığı tasfiyesinin yürütülmesi,
    • Malvarlığı sözleşmeleri hakkında hukuki destek ve danışmanlık verilmesi,
    • Taraflar arası protokol düzenlenmesi ve bunun yürütülmesi,
    • Boşanma sebebiyle maddi ve manevi tazminat taleplerinin sunulması,
    • Aile içi şiddet durumunda tedbir kararının istenmesi,
    • Çocukların velayeti ve nafakası taleplerinin sunulması,
    • Evlat edinmeden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözülmesi,
    • Nişanlanmadan kaynaklanan ihtilafların çözülmesi